مدارک لازم جهت تشکیل پرونده های شهرسازی

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده قولنامه ای

کپی شناسنامه مالک

کپی سند از تمام صفحات نوشته شده برابر اصل

کپی وکالتنامه ( تمامی وکالتنامه ها از سند به بعد در صورت دارا بودن وکالتنامه

نقشه هوایی و کروکی

آدرس: شهریار-خیابان طالقانی- نبش کوچه شلمچه- مجتمع ایساتیس سازمان بهساز ی و نوسازی

تمام مدارک میبایست در برگه A4 کپی گرفته شود

 

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده آپارتمان

کپی شناسنامه مالک

کپی سند از تمام صفحات نوشته شده

کپی وکالتنامه ( تمامی وکالتنامه ها از سند به بعد در صورت دارا بودن وکالتنامه)

جواز ( پروانه ساخت)

پایانکار

نقشه هوایی

 

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده زمین

کپی شناسنامه مالک

کپی سند از تمام صفحات نوشته شده برابر اصل

کپی وکالتنامه( تمامی وکالتنامه ها از سند به بعد در صورت دارا بودن وکالتنامه)

نقشه هوایی و کروکی

آدرس :خیابان طالقانی- نبش کوچه شلمچه-مجتمع ایساتیس- سازمان بهساز ی و نوسازی

تمام مدارک میبایست در برگه A4 کپی گرفته شود

تاریخ به روزرسانی:
1398/09/26
تعداد بازدید:
18020
Powered by DorsaPortal